1 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทภโควต้า
3. หลักสูตรระยะสั้น ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา และอายุ กำลังรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2558

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม เอกสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สผ.1 (.docx)
ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม สผ.1 (.pdf)
ตารางสอนคร
ตารางสอนนักเรียน

ตรวจสอบจำนวนผู้สมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น

วิธีการใช้งานแบบฟอร์มบันทึกข้อความ และจดหมายราชการ (ภายนอก)
แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
แบบฟอร์มจดหมายภายนอก
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชาต่าง ๆ โดยแผนกวิชาการพิมพ
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2554
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2553
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการ ภาษาไทย ด้วยโปรแกรมการพิมพ์ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ

กระทรวงศึกษาธิการ
สนง. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สนง.รับรองมาตราฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา
สนง.พัฒนาสมรรถะครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สนง.คณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
สำนักอำนวยการ
ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

 
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ จัดประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ ของนักศึกษา ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
คณะกรรมการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อระดับ ปวช. 2557 ให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ และการศึกษาต่อระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2557
การสัมนาการฝึกอาชีพของนักศึกษา ปวช. (ทวิภาคี) 2557 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
พิธีมอบวุฒิบัตรผ่านการฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2557 แก่นักศึกษาหลักสูตร ปวช. (ทวิภาคี) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย
ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการฝายแผนฯ มอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหา โครงการตอบปัญหาวิชาการ (ประวัติศาสตร์ไทย) วันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ลานกีฬา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
ผู้อำนวยการวิทยาลัย ร่วมสัมมนาลูกเสือ ในวันที่ 18 มกราคม 2558 เพื่อรับเครื่องหมายวูดแบดจ์ A.T.C. ผู้นำรุ่น 655 ณ สโมสรลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม
ครูและบุคลากรทางศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนวัดไตรมิตรวิทยาลัย ในการจัดนิทรรศการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ ในวันที่ 18 มกราคม 2558
ผู้อำนวยการ ครูและบุคลาการทางการศึกษา ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2558 ณ กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยฯ เข้าร่วมแข่งขันทักษะ ณ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก วันที่ 11-15 มกราคม 2558 และได้รับรางวัล ดังนี้
1. รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. รองชนะเลิศอันดับ 3 ประเภทด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 และแข่งขันกีฬาพื้นบาน เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557
การตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 22 ธันวาคม 2557
พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวา มหาราช ณ ห้องประชุมชั้น ๔ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
บริษัท ไดอารี่กรุ๊ป (2007) จำกัด ผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม Farger ผู้ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร อบรมความรู้ เรื่องทฤษฏีความรู้โครงสร้างเส้นผมและทฤษฎีสีเบื้องต้น วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4
คณะกรรมการบริหารองค์การวิชาชีพแห่งประเทศไทย ตรวจประเมินองค์การและสมาชิกดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบแรก) วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
 
 
ประกาศผู้ขนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา ปรับปรุงอาคาร จำนวน 6 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร จำนวน 1 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริการพิมพ์แบบพิมพ์ตามสั่ง
ขายแบบพิมพ์ของส่วนราชการ
ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 น. - 16.00 น. สนใจติดต่อ โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 ต่อ 107 Fax. 0-2224-6800
ดูรายละเอียดสิ่งพิมพ์
 
 
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
February 24, 2015