1 รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2559


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา


คู่มือประชาชน
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศผลสอบ V-Net ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีการศึกษา 2557
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปปรับปรุง ห้องน้ำ ห้องส้วม และปรับปรุงระบบ ประปา
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอน แผนกวิชาต่าง ๆ โดยแผนกวิชาการพิมพ
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ รายละเอียด (ร่าง) แบบสรุปรายการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ปรับปรุงอาคาร
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2555
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
คณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐานนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ตรวจประเมินหน่วยวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วันที่ 16 ตุลาคม 2558
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สนับสนุนการจัดกิจกรรม World Homeless Day ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม. วันที่ 15 ตุลาคม 2558
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนหลักสูตร ปวช. ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัย วันที่ 4 ตุลาคม 2558
งานแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2558
ณ ห้องประชุมวิทยาลัย วันที่ 30 กันยายน 2558
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมนอกสถานศึกษา ร่วมกับจังหวัดชัยนาท ปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อนและคืนความสมบูรณ์ระบบนิเวศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ 10 กันยายน 2558 ณ เขาขยาย จังหวัดชัยนาท
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ประเภทการขับร้องเพลง วงดนตรีสากล และโฟล์คซอง คนพันธุ์ R ระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 20 สิงหาคม 2558
พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และบันทึกเทปคำสัมภาษณ์โดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 11 สิงหาคม 2558
ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชน ร่วมใจถวายพระพร แด่สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 83 ปี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ วันที่ 10 สิงหาคม 2558
ผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักศึกษา ร่วมเวียนเทียนถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา ณ วัดสระเกศวรมหาวิหาร วันที่ 29 กรกฏาคม 2558
นักศึกษาหลักสูตร ปวช. แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันที่ 27 กรกฎาคม 2558
กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ ให้ความอนุเคราะห์ อบรมเรื่องความมั่นคงและความประพฤติ แก่นักศึกษา ปวช. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร วันจันทร์ที่ 27 กรกฏาคม 2558
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ให้ความอนุเคราะห์ อบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ แก่นักศึกษา ปวช. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เชิญวิทยาลัยฯ ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา วันที่ 22 กรกฎาคม 2558
 
 
 
 
 
 
 
ดูรายละเอียดการสั่งซื้อสิ่งพิมพ์
 
 
 
 
คลิกดูแผนที่ขนาดใหญ่
   

ลิขสิทธิ์ 2006 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร 286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2223-2276, 0-2223-1069 แฟกซ์ 0-2223-2578
November 24, 2015