สถานศึกษาเอกชน

ลำดับ ชื่อโรงเรียน
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวัฒนาบริหารธุรกิจ
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีนีรชาบริหารธุรกิจและนีรชาศึกษา
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ
7 วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ
9 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ
10 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป
12 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิควิทยา
13 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
15 โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
16 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย
17 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
18 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอาชีวศิลป์
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามเสน
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล
21 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ
22 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์
23 วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์
24 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ
26 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
27 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
28 วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธุรกิจ
29 วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซาบริหารธุรกิจ
30 วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิ
31 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ
32 วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี
33 วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล
34 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ
35 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
36 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน
37 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
38 วิทยาลัยเทคโนโลยีบุษยรัตน์บริหารธุรกิจ
39 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
40 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
41 เทคนิคกรุงเทพพณิชยการ
42 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ
43 วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ
44 วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี
45 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ
46 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอาชีวศึกษา
47 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก
48 วังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ
49 วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ
50 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
51 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ
52 วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ
53 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
54 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
55 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ
56 เทคนิคพณิชยการธนบุรี
57 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี
58 วิทยาลัยอาชีวศึกษามีนบุรีบริหารธุรกิจ
59 วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ
60 วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา
61 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเจ้าพระยา
62 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
63 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ
64 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์ฯ
66 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย
67 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ
68 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
69 วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญเกษม
70 อัสสัมชัญพาณิชยการ
71 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์กนกอนุสรณ์อนุสรณ์
72 วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
73 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
74 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเซีย
75 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
76 วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรสุนทรบริหารธุรกิจ
77 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู
78 จันทศิริวิทยาและเทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ
79 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
80 วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
81 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
82 วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา