วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
286/1 ถนนบำรุงเมือง แขวงบ้านบาตร
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Tel :  02 223 2276   Fax : 02 223 2578
E-mail : saraban@bpc.ac.th

ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู) (4/12/2566) 
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (27/11/2566)  
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เรื่อง  การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) (17/11/2566) 
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชา อาหารและโภชนาการ (8/11/2566) 
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่ช่างพิมพ์) (5/10/2566) 
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (25/09/2566) 
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (20/09/2566) 
ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานบุคคล) (06/09/2566)